Verkeersmaatregelen

VERKEERSMAATREGELEN EN AFZETTINGEN

Zaterdag en zondag 16 & 17 December 2023 vindt de 31ste editie van het Dickens festijn plaats. Het Dickens festijn vindt dit jaar als vanouds plaats in het Bergkwartier.

Voor de opbouw van, en tijdens het evenement worden er verschillende verkeersmaatregelen en parkeerverboden ingesteld. Via deze informatie stellen wij u, als omwonende, op de hoogte welke maatregelen wanneer in de binnenstad gelden. Uit oogpunt van veiligheid worden de afsluitingen gemarkeerd door middel van schragen en verkeersborden.

Wie gaat hier iets van merken?

Iedereen die woont of werkt in de buurt van het Dickens Festijn, kan enige hinder ondervinden:

 

Verkeersmaatregelen

De volgende wegen zijn op zaterdag 16 en zondag 17 december 2023 van 9.00 uur tot 18.00 uur voor het verkeer afgesloten:

Keizerstraat (vanaf de Singel), Brinkpoortstraat (gedeelte tussen Singelstraat en Keizerstraat), Damstraat, Verzetslaan, Prinsenplaats, Golstraat, Roggestraat, Walstraat, Bergstraat, Bergkerkplein, Menstraat, Bergschild, Kerksteeg en Brink (gedeelte tussen Rijkmanstraat en Menstraat).

Als gevolg van de bovenvermelde afsluitingen zijn ook de Geert Grootestraat en Pikeursbaan (voorbij afslag Geert Grootestraat) voor auto’s niet bereikbaar.

Bestemmingsverkeer voor de Houtmarkt en Pikeursbaan moet via het Emmaplein en de Houtmarkt.

 

Op zondag 20 november 2023 zal het gehele Bergkwartier door bewoners van de wijk worden versierd voor het Dickens Festijn. U dient er rekening mee te houden dat de wegen in het Bergkwartier deze dag overdag tijdelijk afgesloten kunnen zijn.

 

Parkeren auto’s

In verband met de opbouw, veiligheid en het evenement is het niet toegestaan auto’s te parkeren op de volgende locaties:

Bergschild voor huisnummers 1-3, 7-9 en 2-8. Van vrijdag 15 december 12.00 uur (i.v.m. de opbouw) tot zondag 17 december 00 uur;
Brinkpoortstraat (tussen Singelstraat en Keizerstraat). Van vrijdag 15 december 00 uur (i.v.m. wachtrij) tot zondag 117 december 20.00 uur;
Verzetslaan; Van vrijdag 15 december 2022 00 uur tot zondag 17 december 2022 20.00 uur
Het gebied van het Dickens Festijn: Walstraat – Golstraat – Damstraat – Roggestraat – Bergkerkplein – Bergstraat –Kerksteeg – Menstraat – gehele Bergschild en Rijkmanstraat (uitgezonderd vòòr huisnummers 2 t/m 46 en 1 t/m 31). Van vrijdag 15 december 2022 00 uur tot zondag 17 december 2022 20.00 uur

Deze plekken zullen ook door middel van borden worden gemarkeerd en aangegeven (vanaf eind november). Voertuigen die op de genoemde data worden aangetroffen zullen op kosten van de overtreder worden verwijderd.

 

Vergunninghouders

Vergunninghouders zone Binnenstad kunnen parkeren op de overige parkeerplaatsen in de parkeerzones 2,3 of 6. Denk daarbij aan de Singels, Pikeurshof, Van Twickelostraat, het perk etc.

 

Wel parkeren maar niet in-en uitrijden

Op de Prinsenplaats en in de Geert Grootestraat kan op zaterdag 16 en zondag 17 december wel geparkeerd worden, maar gedurende de tijden dat het evenement plaatsvindt zijn de Prinsenplaats en de Geert Grootestraat niet met een voertuig te bereiken of te verlaten.

 

Privé parkeerplaats

Bewoners die gebruik maken van de parkeerkelder Prinsenplaats, bewoners van de Geert Grootestraat en gebruikers van de parkeergarage Walstraat-Houtmarkt die buiten het gebied wensen te parkeren, kunnen gebruik maken van een gedeelte van het parkeerterrein aan de Beestenmarkt. Men wordt verzocht om hierover voor  vrijdag 8 december 2023 contact op te nemen met de organisatie van het Dickens Festijn (evenementen@eventsdeventer.nl). Hiervoor heeft u namelijk een speciale parkeerkaart nodig.

 

Bezoekers
De parkeergarages Centrumgarage, Boreel, Brinkgarage, Stadspoortgarage (ingang Binnensingel) en parkeergarage Stationsplein (m.u.v. parkeerdek Leeuwenbrug) zijn gedurende het weekend gewoon geopend. Daarnaast kan er geparkeerd worden op de reguliere parkeerterreinen: o.a. Beestenmarkt, van Twickelostraat en Nieuwe Markt. De Verzetslaan is niet beschikbaar.

Gedurende het weekend kunnen bezoekers die per auto naar Deventer komen vanaf de A1 ook de borden naar een extra, bewaakt parkeerterrein volgen, inclusief een buspendeldienst naar het centrum.

Parkeren fiets (Bergkwartier)
Wij verzoeken u vriendelijk om uw fiets, motor of scooter niet in uw straat, voor uw woonhuis of pand te laten staan, maar uit het zicht van bezoekers te plaatsen.

 

Bereikbaarheid

Bergkwartier

Om een goede doorstroom van bezoekers mogelijk te maken is er op het evenemententerrein, net als voorgaande jaren, éénrichtingsverkeer ingesteld.

Toegang tot het Dickens Festijn is voor publiek alleen mogelijk via de wachtrij in de Keizerstraat. Via dranghekken in de Keizerstraat en Brinkpoortstraat wordt publiek naar de ingang van het festijn (t.h.v. de Walstraat) geleid, waar men groepsgewijs wordt binnengelaten. Uitgang voor publiek is via de Menstraat, richting de Brink. Alle overige straten zijn afgesloten met hekken, ook voor voetgangers.

 

Centrum

Voor bezoekers aan het centrum en de markt op de Brink wordt een loopbrug voor voetgangers geplaatst. In de Keizerstraat voor de nummers 13 tot 43 staat de rij wachtenden geheel op de stoep en op de rechterrijbaan. De winkels aan deze zijde van de straat zijn te bereiken via de Korte Bisschopstraat en vanaf Op de Keizer. De fietsenrekken in de Keizerstraat worden verwijderd.

 

Bewonerspasjes

Bewoners van de Walstraat, Golstraat, Prinsenplaats, Damstraat, Roggestraat, Bergkerkplein, Bergstraat, Kerksteeg, Bergschild, Maansteeg en Menstraat kunnen tijdens het Dickens Festijn op beide dagen als voetganger uiteraard altijd naar hun woning. Bewoners in het afgesloten gebied ontvangen in week 48 van het Evenementenbureau dEVENTer een enveloppe met daarin per brievenbus 2 pasjes (inclusief informatiebrief met instructies). Op vertoon van dit pasje bij de toezichthouder (beveiliging) krijgt u als voetganger op 16 en 17 december toegang bij de afzettingen. Dit geldt voor beide dagen van 9.00 tot 17.30 uur.

 

Wij raden u aan een andere ingang te kiezen dan de hoofdingang bij de Walstraat. Daar is het altijd erg druk.